Werkboten met schipper van 9mt lang met een snelheid van 30 mijl 6 personen met keuken voor diverse werkzaam heden duikwerk inspectie bodem en wateronderzoek .